Services Details

65ba22626998c-steel_work_1.jpg

MOHAMMED NAVED QURES MOHAMMED HADI QURESH

 • NAVED STAINLESS STEEL WORKS HOUSE NO 509 CHITRA TALKIES ROAD BUDDHU KHAN KA MINARA NEAR MASJID GANDHIBAGH NAGPUR, 29, 1
 • 7020505001
 • mnavedqureshi0260@gmail.com
6603e89d5b35d-steel_work_images.jpg

SHOEB KHAN

 • RAZA REFRIGERATION CHOTI KHADAN HANSAPURI DHODWA CHOWK KHADAN, NAGUR., 40, 1
 • 9970937111
 • shoebkhan02280@gmail.com
65ba23e87dae0-steel_work_1.jpg

SHEIKH ZAHEER SHEIKH ZAINUDDIN

 • ZAHEER STAINLESS STEEL WORKS IN FRONT OF BIG MASJID, IBM ROAD GITTIKHANDAN KATOL ROAD NAGPUR, 24, 1
 • 9665178076
 • sheikhzaheer0102@gmail.com
65b7b408a8f5e-steel_work_1.jpg

WASIM ANSARI

 • ABDULLA STEEL ENTERPRISES P NO 2 VINOBA BHAVE NAGAR NEAR SANGITA SCHOOL NAGPUR, 311, 1
 • 9370323887
 • abdullahsteelenterprises2022@g
65ba21dbcdda6-steel_work_1.jpg

ASHFAQUE ANSARI

 • BABA TAJ STEEL NEAR BABBU HOTEL MOMINPURA NAGPUR 440018, 21, 1
 • 9284662425
 • ansarizulekha10@gmail.com
65ba221579876-steel_work_1.jpg

FAIZAN MALIK QASIM MALIK

 • RAFIQUE CHOWK YADAV NAGAR NAGPUR 440026, 68, 1
 • 8788924809
 • faiznmalik@gmail.com